Verpleegkundige.

Voor patio-team zijn we op zoek naar een verpleegkundige (A1 of A2) met een hart voor dementerenden om ons verpleegkundig team in het woonzorgcentrum te versterken.

We zijn een zeer huiselijk woonzorgcentrum met twee afdelingen en aangesloten serviceflats, gelegen aan de groene rand van Herentals. We streven naar een kwalitatieve zorg voor al onze bewoners, aangepast aan hun noden en willen ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen.

We streven naar een kwalitatieve zorg voor al onze bewoners, aangepast aan hun noden en willen ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen. Als schakel binnen het zorg- en zorgomkaderend team, ben je als verpleegkundige een sleutelfiguur tot het creëren van een volwaardig thuismilieu voor de bewoners, waar optimale medische hulp en verzorging gekoppeld kan worden aan een zo comfortabel en persoonlijk mogelijk verblijf. Je geeft onze bewoners de verzorging die je uw eigen vader of moeder ook wil geven.

Als verpleegkundige coördineer je en bied je aan iedere bewoner een goede en effectieve zorg aan,  met inachtneming van zijn/haar lichamelijke en psychosociale behoeften. Je vindt het belangrijk om de bewoners in hun waardigheid te verzorgen. Samen met je collega’s streef j naar een kwalitatieve zorg en zorg je ervoor dat de bewoners zich bij ons thuis voelen.  Alle acties gebeuren in nauw overleg met de directie, de afdelingsverantwoordelijken, de huisarts en het paramedisch team.

Jou voornaamste taken:
– coördinatie, organisatie en uitvoeren vande fysieke, psychische en sociale begeleiding van de bewoner, waarbij de eigenheid van de bewoner en zijn zelfredzaamheid centraal staan
– verantwoordelijk voor de dagelijkze zorg van onze bewoners
– toedienen van toilet- en comfortzorg aan onze bewoners
– toedienen van de nodige wondzorg
– toedienen van medicatie
– aandachtig luisteren naar alle bewoners om hun gewoonten, wensen en vragen te kennen
– zorg leveren op maat van de wensen en gewoonten van de bewoners.

– een fijne job waarin je mensen kan helpen en hen een warm thuis bieden
– verloning volgens de gangbare barema’s 330.120, ific-functie 6370
– overname van relevante anciënniteit
– permanente opleidingsmogelijkheden
– woon-werkverkeer wordt vergoed, je krijgt fietsvergoeding vanaf de eerste kilometer en er is een tussenkomst in het openbaar vervoer.
– haard- of standplaatsvergoeding
– aangename werksfeer met toffe collega’s in een huiselijke omgeving.
– nieuwe ideeën zijn altijd welkom, persoonlijk engagement wordt sterk gewaardeerd.

Onbepaalde duur, contractuele uren bespreekbaar (voltijds, 80%, 75%, halftijds, …)

Vroeges, lates en dagdiensten, je dient 1 op 2 weekends te werken.

Kandidaten zonder het juiste diploma komen niet in aanmerking voor deze vacature. Toch kunnen ook studenten die nog in de opleiding verpleegkundige zitten, en hun mogelijkheden voor de toekomst willen bekijken ons ook contacteren.

– HBO – geriatrisch verpleegkundige
– HBO – ziekenhuisverpleegkundige
– HBO – verpleegkundige

– je hebt ervaring in de ouderenzorg
– je bent computervaardig (elektronisch zorgdossier GERACC)
– je bent in het bezit van een diploma verpleegkunde
– je hebt een visum verpleegkunde
– je beschikt over een grote dosis empathie en verantwoordelijkheidszin
– je hart ligt bij zorg voor ouderen en je hebt oog voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Dit vertaalt zich in een professionele maar warme werkhouding
– je bent een echte teamplayer maar kan ook zelfstandig werken
– je bent nauwkeurig en kan goed plannen en organiseren
– je kan vlot communiceren met de collega’s, bewoners en familie en bent discreet voor, tijdens en na het werk
– je spreekt en begrijpt goed Nederlands

– integriteit: werken volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen beschreven in de visie animatieve grondhouding, op een eerlijke, consequente en transparante manier

respect: rekening houden met de eigenheid van iedere persoon. Zich houden aan de algemene regels. Zorg dragen voor eigendommen en materialen van de organisatie

samenwerken: de werknemer kan met andere werknemers samenwerken. Er wordt rekening gehouden met de mening en gevoelens van anderen. De werknemer past zich aan in functie van het welzijn van de groep en de opdrachten die de groep hoort uit te voeren. De werknemer draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en streeft gemeenschappelijke doelstellingen na.

loyaliteit: ondersteunen en uitdragen van de missie en de visie van de organisatie

betrokkenheid: zich identificeren met anderen, het team en de organisatie. De werknemer kan zich inleven in de positie van de organisatie en wil actief bijdragen tot een positieve werking.

– de toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, …). De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren.
– het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte. Het verpleegkundig materiaal voorbereiden.
– verpleegkundige zorg verlenen. Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, …). Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, …)
– de klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, …) De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken.
– activiteiten: bloedafname en bacteriologishe staalafname
– activiteiten: pijnbehandeling
– activiteiten: ouderenzorg
– activiteiten: palliatieve zorg
– activiteiten: mondzorg
– activiteiten: dementie
– de fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
– palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
– medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving

– samenwerken
– flexibel zijn
– nauwkeurig werken
– plannen en organiseren
– sociaal vaardig zijn
– zelfstandig werken
– bereid zijn tot leren

Waar en hoe solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief naar Mevr. Temmerman Valerie. Dit kan per mail of post.

Bremdael werft steeds aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, religie of afkomst.